söndag 6 juni 2010

En liten bok om dyslexi

Martin Ingvar, hjärnforskare, läkare debattör med mera har skrivit en "liten" stor bok om dylexi eller ordblindhet som det förr benämndes. Trots bokens ringa omfång på under 200 sidor rymmer den många intressanta och tänkvärda uppslag om ett allvaligt problem i den svenska skolan som skapar lidande under skolår och även senare i livet. Ingvar är kritisk till bristen på kunskap om dyslexi inom lärarutildning och skola. Har borde göras insatser, anser han. Flera lyckade och evidensbara (vetenskapligt bevisade och fungerade) metoder för läsinlärning tas upp såsom Bornhomsmodellen och Rydaholsmodellen.

En högst läsvärd introduktion till fenomenet dyslexi. All heder till Ingvar för hans bidrag till att bringa reda i ett i hög grad förbisett problemområde.
F.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar